ТОТЕМА

ТОТЕМА

ул. Козлодуй 14
София,
България
23.3249041
42.7070893
UserLikes
Име: ТОТЕМА
Адрес: София, ул. Козлодуй 14
Телефони: text to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.totema.point.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Парни котли
Дейност:

Топлоенергетическите технологии и машини

Ключови думи: топлоенергетически технологии, водогрейни котли, енергийни котли, котли, топлоенергетика

Продукти

ТОТЕМА

  • РАЗРАБОТВАНЕ НА СОБСТВЕНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ

    • Пресмятане на топлообмен в пещна камера и последващите я нагревни повърхности;
    • Топлинен баланс на парни и водогрейни котли, изгарящи твърди, течни или газообразни горива;
    • Топлинен баланс на прахоприготвящи системи и позонно пресмятане на топлообмена в пещната камера.

 

Открийте ни в Google+